Historicidagen

De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord: markt, beurs, arena, congres. De Historicidagen zijn gemodelleerd naar het voorbeeld van de Duitse Historikertage (sinds 1893) en de Annual Meetings (sinds 1886) van de American Historical Association.

Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen.

De Historicidagen verbinden allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals.

De Historicidagen zijn een initiatief van KNHG, de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, en worden gedragen door een breed netwerk van (kunst)historische organisaties.

Het Landelijk Comité Historicidagen bestaat uit Chantal Bouma (SGN), Joost Dankers (UU/KNHG, penningmeester), Maarten van Dijck (CHC/EUR), Karwan Fatah-Black (UL/IBS), Leonie de Goei (KNHG), Kayleigh Goudsmit (Historici.nl), Beatrice de Graaf (UU/KNHG, voorzitter), Maria Grever (EUR) Marjolein ’t Hart (Huygens ING/VU), Els Hiemstra (IISG), Marijke Huisman (UU, inhoudelijk projectsecretaris), Hellen Janssen (VGN), Paul de Jong (Jonge Historici), Menno Jonker (VNK), Eloy Koldeweij (RCE), Petra Links (KVAN/VU), Leo Lucassen (IISG), Wim de Natris (NVHO), Marieke Oprel (DIA/Jong KNHG), Hans Ramsoedh (HAN), Anton van Renssen (NVHO), Marjan Scharloo (NMV), Thomas Smits (RU/KNHG), Caroline van Vliet (KNHG, notulist), Marieke Willems (Huygens ING, communicatie), Ester Zoomer (KNHG, communicatie).

De organisatie van de Historicidagen 2017 is in handen van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Het organisatieteam bestaat uit Maud Buiten, Pepijn Corduwer, Joost Dankers (voorzitter), Jessica Dijkman, Bram van Fraeijenhove, Beatrice de Graaf, Merlijn Hurx, Els Hiemstra, Marijke Huisman, Ed Jonker, Peter Mesker, Myrthe van Niekerk, Jacco Pekelder, Date Pijlman, Saskia Stevens, Martine Veldhuizen, Marloes Verheijen.

De Programmacommissie maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie uit de uitgezonden voorstellen voor de Historicidagen 2017. Ze kan voorstellen afwijzen of vragen om aanpassingen. Individuele inzendingen zullen samen met andere individuele voorstellen worden geclusterd in een parallelsessie. De uitkomst van het selectieproces wordt uiterlijk 25 februari 2017 bekend gemaakt aan de contactpersonen van de ingezonden voorstellen. De commissie bestaat uit:

Kayleigh1 zwwit(1)Kayleigh Goudsmit

 

 

Beatrice de Graaf 

 

 

Marijke Huisman (secretaris)

 


 Ed Jonker (voorzitter)

 

 

GEDSC DIGITAL CAMERAMenno Jonker

 

 

Peter-MeskerPeter Mesker

 

 

 

Beeldmateriaal website